Payment

ช่องทางการชำระเงินจองรถเช่า

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชีธนวัฒน์ จอมแพง

เลขที่บัญชี 369-2-34905-8

สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์

ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชีธนวัฒน์ จอมแพง

เลขที่บัญชี 842-0-20746-2

สาขาตลาดบ้านดู่

เมื่อชำระเงินแล้วให้แจ้งทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ด้วยนะครับ

โทร. 087-1757648
โทร. 083-5732641

LINE ID: W0871757641
LINE ID: W0835732641